Dagar kvar

Anmälan är öppen »

Ny starttid 5,1 km – klockan 18.47.

För att underlätta samarbetet mellan löpare och busstrafiken i Katrineholm, justerar vi starttiden så att 5,1 km startar klockan 18.47 (+2 minuter). Stopptiden vid korsningen Malmgatan/Fredsgatan (efter ca 2,1 km) är fortfarande 22 minuter efter den nya starttiden.
Skrolla till toppen