Startlista 

Aktuell startlista uppdaterad 2018-08-06 kl 24.00 finns här.

Om du har anmält dig men inte finns med i startlistan kan det bero på att vi inte fått in uppgift om din betalning.

Maila oss gärna bevis om din betalning till kkjoggen@gmail.com eller ta med bevis när du hämtar ut din nummerlapp.