Startlista 

Aktuell startlista uppdaterad 2019-08-05 kl 22.30 finns här.

Om du har anmält dig men inte finns med i startlistan kan det bero på att vi inte fått in uppgift om din betalning.

Maila oss gärna bevis om din betalning till kkjoggen@gmail.com eller ta med bevis när du hämtar ut din nummerlapp.